Ägare

Totalt har Atrium Ljungberg  cirka 4 750 aktieägare.                                                          Större aktieägare i Atrium Ljungberg per 2018-04-30:
                                             A-aktier, tusental B-aktier, tusental   Totalt              Andel röster, % Andel kapital, %
Familjen Ljungberg  2 190 27 166  29 356   29,2 22,0 
Konsumentföreningen Stockholm  - 38 966   38 996 23,2  29,2 
Familjen Holmström 1 810  14 692  16 502  19,5  12,6 
Carnegie fonder - 8 713 8 713 5,2 6,5
Varma pensionsförsäkringar  - 8 117 8 117 4,8 6,1
AFA Försäkringar  - 1 672 1 672  1,0  1,3 
Fjärde AP-fonden - 1 656 1 656 1,0 1,2
Handelsbanken fonder - 1 650 1 650 1,0 1,2
Margareta Af Ugglas 1 445  1 445   0,9  1,1 
Ilmarinen Pensionsförsäkringar - 1 405 1 405 0,8 1,1
Övriga - 19 9296 19 929 11,8 17,8
Totalt utestående aktier 4 000  128 261  133 261  100,0 100 
Återköpta aktier  - 960  960  0,0  0,7 
Totalt emiterade aktier  4 000 129 221  133 221   100  100