The owners

Major shareholders in Atrium Ljungberg as of 30 April 2018.
                                             Class A shares '000 Class B shares '000   Totalt                 Votes, % Capital, %
Familjen Ljungberg  2,190 27,166  29,356   29.2 22.0 
Konsumentföreningen Stockholm  - 38,966   38,996 23.2  29.2 
Familjen Holmström 1,810  14,692 16,502  19.5  12.6 
Carnegie Fonder - 8,713 8,713 5.2 6.5
Varma pensionsförsäkringar - 8,117 8,117 4.8 6.1
AFA Försäkringar  - 1,672 1,672  1.0 1.3 
Fjärde AP-fonden - 1,656 1,656 1.0 1.2
Handelsbanken fonder - 1,650 1,650 1.0 1.2
Margareta Af Ugglas 1,445  1,445  0.9  1.1 
Ilmarinen Pensionsförsäkringar - 1,405 1,405 0.8 1.1
Other - 19,929 19,929 11.8  17.8
Number of outstandig shares issued, 000 4,000  18,261  132,261  100.0 100 
Repurschased shares - 960 960 0.0 0.7
Average number of outstanding shares, 000  4,000 129,221  133,221  100.0  100