Ägare

Totalt har Atrium Ljungberg  närmare 4 500 aktieägare.                                                            Större aktieägare i Atrium Ljungberg per 2017-10-31:
                                             A-aktier, tusental B-aktier, tusental   Totalt              Andel röster, % Andel kapital, %
Familjen Ljungberg  2 190 27 166  29 356   29,0 22,0 
Konsumentföreningen Stockholm  - 38 966   38 996 23,0  29,2 
Familjen Holmström 1 810  14 958  16 768  19,5  12,6 
Carnegie fonder - 9 028 9 028 5,3 6,8
Varma pensionsförsäkringar  - 8 117 8 117 4,8 6,1
Swedbank Robur fonder 1 968  1 968   1,2   1,5  
AFA Försäkringar  - 1 665 1 665  1,0  1,2 
Margareta Af Ugglas 1 445  1 445   0,9  1,1 
Ilmarinen Mutual Pension Insurance - 1 405 1 405  0,8 1,1
Handelsbanken fonder - 1 565 1 565 0,9 1,2
Övriga - 22 938 22 938  13,6 17,2
Totalt utestående aktier 4 000  129 221  133221  100,0 100 
Återköpta aktier  -
Totalt emiterade aktier  4 000 129 221  133 221   100  100