Ägare

Totalt har Atrium Ljungberg  cirka 4 750 aktieägare.                                                          Större aktieägare i Atrium Ljungberg per 2018-03-31:
                                             A-aktier, tusental B-aktier, tusental   Totalt              Andel röster, % Andel kapital, %
Familjen Ljungberg  2 190 27 166  29 356   29,0 22,0 
Konsumentföreningen Stockholm  - 38 966   38 996 23,0  29,2 
Familjen Holmström 1 810  14 692  16 502  19,5  12,6 
Carnegie fonder - 8 663 8 663 5,1 6,5
Varma pensionsförsäkringar  - 8 117 8 117 4,8 6,1
Swedbank Robur fonder 1 803 1 803   1,1   1,4  
AFA Försäkringar  - 1 672 1 672  1,0  1,3 
Fjärde AP-fonden - 1 662 1 662 1,0 1,2
Handelsbanken fonder - 1 650 1 650 1,0 1,2
Margareta Af Ugglas 1 445  1 445   0,9  1,1 
Övriga - 23 385 23 385 13,8 17,4
Totalt utestående aktier 4 000  129 221  133221  100,0 100 
Återköpta aktier  -
Totalt emiterade aktier  4 000 129 221  133 221   100  100