Ägare

Totalt har Atrium Ljungberg  3 000 aktieägare.                                                             Större aktieägare i Atrium Ljungberg per 2017-02-28:
                                             A-aktier, tusental B-aktier, tusental   Totalt              Andel röster, % Andel kapital, %
Familjen Ljungberg  2 190 27 066  29 256   28,9 22,0 
Konsumentföreningen Stockholm  - 38 966   38 996 23,0  29,2 
Familjen Holmström 1 810  14 958  16 768  19,5  12,6 
Varma pensionsförsäkringar  - 8 117 8 117 4,8 6,1
Carnegie Fonder  -  8 077 8 077  4,8 6,1 
Länsförsäkringar fonder 2 680  2 680   1,6   2,0  
Swedbank Robur fonder  - 2 104 2 104  1,2  1,6 
AFA Försäkringar 1 895 1 895 1,1  1,4 
Margareta Af Ugglas 1 445  1 445   0,9  1,1 
Ilmarinen Mutual Pension Insurance - 1 405 1 405  0,8 1,1
Övriga - 22 508 22 508  13,3 16,9
Totalt utestående aktier 4 000  129 221  133221  100,0 100 
Återköpta aktier  -
Totalt emiterade aktier  4 000 129 221  133 221   100  100