Ägare

Totalt har Atrium Ljungberg  cirka 4 300 aktieägare.                                                            Större aktieägare i Atrium Ljungberg per 2017-06-30:
                                             A-aktier, tusental B-aktier, tusental   Totalt              Andel röster, % Andel kapital, %
Familjen Ljungberg  2 190 27 066  29 256   28,9 22,0 
Konsumentföreningen Stockholm  - 38 966   38 996 23,0  29,2 
Familjen Holmström 1 810  14 958  16 768  19,5  12,6 
Carnegie fonder - 8 628 8 628 5,1 6,5
Varma pensionsförsäkringar  - 8 117 8 117 4,8 6,1
Swedbank Robur fonder 2 102  2 102   1,2   1,6  
AFA Försäkringar  - 1 686 1 686  1,0  1,3 
Länsförsäkringar fonder 1 517 1 517 0,9  1,1 
Margareta Af Ugglas 1 445  1 445   0,9  1,1 
Ilmarinen Mutual Pension Insurance - 1 405 1 405  0,8 1,1
Övriga - 23 331 23 331  13,8 17,5
Totalt utestående aktier 4 000  129 221  133221  100,0 100 
Återköpta aktier  -
Totalt emiterade aktier  4 000 129 221  133 221   100  100