Atrium Ljungberg på 2 min

Atrium Ljungberg äger, utvecklar och förvaltar fastigheter. Vår huvudinriktning är kontor och handel, men våra levande stadsmiljöer rymmer också bostäder, kultur, service och lärande. Det är så vi skapar stadsdelar där människor väljer att vara, idag och i morgon. Vi finns i Sveriges största städer; Stockholm, Uppsala, Malmö och Göteborg.

Lika självklart som det är att bygga attraktiva platser för framtiden, lika självklart är det att skapa ett långsiktigt värde - för oss, våra kunder och för samhället.

Fakta per 2017-09-30

  • Börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 1994
  • Antal fastigheter: 54
  • Fastighetsvärde: 41 mdkr
  • Hyresintäkter 2016: 2 150 mkr
  • Nettoomsättning 2016:  2 299 mkr 
  • Total uthyrningsbar yta: 1 170 000 kvm
  • Uthyrningsgrad: 94 procent inklusive projektfastigheter
  • Kontrakterad årshyra: 2,4 mdkr
  • Antal anställda:  286
  • Största ägare: Familjen Ljungberg, Konsumentföreningen Stockholm,  Familjen Holmström

Atrium Ljungberg finns i Sveriges största städer Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Vi har handelsplatser i alla dessa regioner, medan våra kontorsfastigheter i huvudsak är belägna i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Våra bostäder finns integrerade i stadsdelen Ärvinge i Kista och i Mobiliaområdet i Malmö.

I fastighetsbeståndet finns också flera stora byggrätter som är en viktig del av vår fastighetsutveckling.

 Årshyra per regionÅrshyra per lokaltyp

 

 

Nyckeltal

Mkr201620152014 2013 
Hyresintäkter 2 150 2 122 1 981   1 956
Nettoomsättning 2 299 2 468 2 311 2 362  
Resultat före värdeförändringar 965 945 844 829  
Årets resultat 2 681 2 784 645 1 108 
Investeringar 1 002 1 640 707 1 302 
Kassaflöde från löpande verksamhet 949 1 006 734   854 
%    
Uthyrningsgrad 93 94 93 95 
Soliditet 43,7  43,7 39,6 41,1 
Belåningsgrad 41,9 43,0 45,5 47,8 
Medelränta, periodens slut 2,3

 

2,9

3,2 3,2 
Räntetäckningsgrad 3,5 3,3 3,0 3,0 
kr/aktie    
Årets resultat 20,13 20,89 4,89 8,52 
Resultat före värdeförändringar med avdrag för gällande nominell skatt 5,65 5,54 4,98 4,97 
Utdelning  3,95 3,55 3,30 3,05 
Börskurs 31 december, 20XX 142,30 133,00 114,70 88,00 
Eget kapital 121,42 104,73 87,00 84,67 
Kontakta oss