Fastighetsförteckning

Atrium Ljungberg äger 50 fastigheter per 2016-09-30. Våra fastigheter finns i tillväxtorterna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Den totala uthyrbara arean är 1 105 000 kvadratmeter och värderas till 34 miljarder kronor. Den kontrakterade årshyran uppgår till 2,2 mdkr.

Ladda hem vår fastighetsförteckning 2016-12-31 (pdf)