Fastighetsförteckning

Atrium Ljungberg äger 54 fastigheter per 2017-06-30. Våra fastigheter finns i tillväxtorterna Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Den totala uthyrbara arean är 1 179 00 kvadratmeter och värderas till 40 miljarder kronor. Den kontrakterade årshyran uppgår till 2,4 miljarder kronor.

Ladda hem vår fastighetsförteckning per 2017-06-30 (pdf)