Fastighetsförteckning

Atrium Ljungberg äger 53 fastigheter per 2017-03-31. Våra fastigheter finns i tillväxtorterna Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Den totala uthyrbara arean är 1 176 00 kvadratmeter och värderas till 39 miljarder kronor. Den kontrakterade årshyran uppgår till 2,4 miljarder kronor.

Ladda hem vår fastighetsförteckning 2017-03-31 (pdf)