Kalender

Atrium Ljungbergs kalender uppdateras kontinuerligt med datum för finansiella rapporter och med händelser som till exempel årsstämma.
Datum/ klockslag Händelse
2017-07-12/ 8:30 Delårsrapport jan-jun 2017
2017-07-18--19 Kapitalmarknadsdgar, Båstad
2017-10-18/ 8:30 Delårsrapport jan-sep 2017
februari 2018 Bokslutskommuniké 2017
mars 2018 Årsredovisning 2017
Kontakta mig