Kalender

Atrium Ljungbergs kalender uppdateras kontinuerligt med datum för finansiella rapporter och med händelser som till exempel årsstämma.
Datum/ klockslag Händelse
2017-12-04/ 16:00 - 21:00 Börskväll
2018-02-16/ 12:00 Bokslutskommuniké 2017
mars 2018 Årsredovisning 2017
2018-03-28/ 17:00 Årsstämma
2018-04-20/ 08:30 Delårsrapport jan-mar 2018
2018-07-11/ 08:30 Delårsrapport jan-jun 2018
2018-10-19/ 08:30 Delårsrapport jan-sep 2018
Kontakta mig