Nyckeltal

Våra nyckeltal per 2017-06-30.
NYCKELTAL* 2017
jan-jun
2016
jan-jun
2017
apr-jun
2016
apr-jun
Nettoomsätttning, mkr 1 262 1 139 671 575
Resultat före värdeförändringar, mkr 589 472 315 249
Periodens resultat, mkr 1 638 702 1 016 760
Investeringa i egna fastigheter, mkr 749 407 398 206
Förvärv av fastigheter, mkr 1 823** 453 23 332
Kassaflöde från löpande verksamheten, mkr 539 374 156 156
         
Uthyrningsgrad, % 94 94 94 94
Överskottsgrad, % 69 69 70 70
Soliditet, % 41,9 41,8 41,9 41,8
Belåningsgrad, % 44,4 43,6 44,4 43,6
Räntetäckningsgrad, ggr 4,1 3,4 4,4 3,5
Genomsnittlig ränta räntebärande skulder, % 2,0 2,5 2,0 2,5
         
Resultat per aktie, kr 12,30 5,27 7,63 5,70
Förvaltningsresultat efter avdrag för nominell skatt (EPRA EPS), kr/aktie 4,13 3,38 1,89 1,79
Kassaflöde, kr/aktie 4,04 2,81 2,00 1,17
Aktuellt substansvärde (EPRA NNNAV) kr/aktie 154,86 126,40 154,86 126,40
Eget kapital, kr/aktie 129,82 106,51 129,82 106,51
         

 * För definitioner
** Inklusive tillträde av Fatburen 2 i Söderhallarna