Nyckeltal

Våra nyckeltal per 2017-06-30.
NYCKELTAL* 2017
jan-sep
2016
jan-sep
2017
jul-sep
2016
jul-sep
Nettoomsätttning, mkr 1 890 1 711 628 572
Resultat före värdeförändringar, mkr 909 737 320 265
Periodens resultat, mkr 2 162 1 121 524 418
Investeringa i egna fastigheter, mkr 1 171 620 422 213
Förvärv av fastigheter, mkr 1 823** 1 467 - 1 104
Kassaflöde från löpande verksamheten, mkr 806 702 268 328
         
Uthyrningsgrad, % 94 94 94 94
Överskottsgrad, % 70 70 71 72
Soliditet, % 42,7 41,3 42,7 41,3
Belåningsgrad, % 43,3 43,7 43,3 43,7
Räntetäckningsgrad, ggr 4,2 3,5 4,5 3,8
Genomsnittlig ränta räntebärande skulder, % 2,0 2,3 2,0 2,3
         
Resultat per aktie, kr 16,23 8,41 3,93 3,14
Förvaltningsresultat efter avdrag för nominell skatt (EPRA EPS), kr/aktie 6,31 5,24 2,20 1,55
Kassaflöde, kr/aktie 6,05 5,27 2,01 2,46
Börskurs 142,00 130,18 142,00 149,60
Aktuellt substansvärde (EPRA NNNAV) kr/aktie 159,74 130,18 159,74 130,18
Eget kapital, kr/aktie 133,79 109,68 133,79 109,68
         

 * För definitioner
** Inklusive tillträde av Fatburen 2 i Söderhallarna