Uthyrning

Risker i uthyrningen är till stor del decentraliserad ut till marknadsområdescheferna.
Risker Hantering och möjligheter
Hyresintäkter och hyresgäststruktur  
 Hyresintäkterna påverkas både av hur ekonomin utvecklas och hur väl vi lyckas utveckla de områden där vi verkar 

Hyresgäststruktur
Vi vill bygga stadsmiljöer med en blandning av handels- och kontorsverksamheter kompletterat med boende, service, kultur och utbildning. Blandningen ökar flödet av människor och ökar riskpridningen i hyresgäststrukturen.

Förändringar i marknadshyror
Kommersiella hyreskontrakt har långa löptider, ofta mellan tre och fem år. På så sätt tar det lång tid innan ändrade marknadshyror slår igenom.

Omsättningsbaserad hyra
Inom handel är det vanligt med en fast hyra tillsammans med en omsättningsbaserad hyra. Om det går bra för butiken innebär det ökade intäkter och vice versa.

 Uthyrningsgrad  
En förändrad uthyrningsgrad påverkar snabbt våra intäkter. Uthyrningsgraden uppgick per den 31 december 2015 till 94 % (93). 
Vi arbetar långsiktigt och nära våra kunder vilket gör det möjligt att möta våra kunders lokalbehov i tid.

Tio största kunderna

Kontrakterad årshyra per regionKontrakterad årshyra per lokaltyp

Kontakta oss