"Bra idéer uppmuntras"

Träffa Emma Henriksson, hållbarhetsansvarig.

Vad gör du som hållbarhetsansvarig?

Jag leder arbetet med att ta fram en strategi för hållbarhetsarbetet inom företaget som sedan ska implementeras och följas upp i verksamheten. Hållbarhet omfattar miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Det handlar både om att minska risker och att hitta affärsmöjligheter. En viktig utgångspunkt är krav och önskemål från våra intressenter, till exempel kunder, investerare och kommuner. Konkret kan det handla om att hållbarhetscertifiera våra nybyggnadsprojekt eller att samverka med kommuner och lokala föreningar för att på olika sätt utveckla platsen i positiv riktning.

Vad är roligast med ditt jobb?

Det är ett privilegium att få jobba med den viktiga hållbarhetsutmaning som vi står inför såväl globalt som lokalt på ett företag som verkligen gör skillnad.

Vilken är din största utmaning? 

Hållbarhet är ett brett område och jag jobbar över hela företaget, vilket är väldigt roligt. Men det är en tidsmässig utmaning eftersom vi har en stor verksamhet och många medarbetare.

Vilka egenskaper har en bra hållbarhetsansvarig?

Det är en fördel om man är lyhörd, drivande och kommunikativ.

Vad skulle du säga är Atrium Ljungbergs styrka?

Atrium Ljungberg är ett långsiktigt företag med starka värderingar. Vi har ett helhetstänk och jobbar med hållbar stadsutveckling tillsammans med andra lokala aktörer på de platser där vi verkar.

Hur är det att jobba på Atrium Ljungberg?

Det är ett företag som verkligen satsar på sina medarbetare. Delegerat ansvar, högt i tak och bra idéer uppmuntras!