Organisation som stödjer affären

Vår organisation sätter kunden i centrum och stödjer affären. Vi finns nära våra kunder och har korta beslutsvägar. Verksamheten är indelad i två grenar: Fastighetsförvaltning och Projekt- och entreprenadverksamhet.

Fastighetsförvaltning, affärsområde Fastighet, är indelad i elva marknadsområden. Projektverksamheten är indelad i affärsområde Projekt och dotterbolaget TL bygg.
Som stöd för förvaltning och projekt finns Affärsstöd där bland annat ekonomi, finnansiering, hyresavdelning och kommunikation ingår. Här finns också bolagets hållbarhetsansvarige. CFO är yttersta ansvarig för Affärsstöd.

Vår organisation