Affärsutvecklare –förverkligar visionen

Som affärsutvecklare förverkligar Peter Svanberg visionen om att skapa blomstrande, hållbara platser dit människor söker sig.

– För Mobilia handlar det om att låta de ursprungliga industrifastigheterna möta nya moderna byggnader och att fylla området med olika funktioner. Därför arbetar vi inte bara med handel. Bostäder, restaurangkoncept och inte minst kultur är mycket viktiga komponenter för en attraktiv plats. Vårt nästa steg i utvecklingen av Mobilia är att skapa Malmös nästa stadstorg som ska fungera under decennier framöver.

SÅ BYGGER VI STADEN