En restaurering som fått kosta i tid, tanke och materialval

Få platser i Uppsala, om någon, har samma spännande och långa historia som Rådhuset.

Sedan handelsmannen Claes Edenberg uppförde byggnaden 1645 har mycket hänt i huset. Här har människor gift sig, lindansare slagit volter, rättsfall avgjorts, diplomater tittat ut på Stora torgets avrättningar och celebriteter förfasat sig över inredningen. Två gånger har huset skadats av stadsbränder, 1702 och 1766. 1799 håller Uppsala stad bal på Rådhuset och Axel von Fersen, den svenske ädlingen som i Paris blev kejsarinnan Marie Antoinettes älskare, är inbjuden. Sitt nuvarande utseende får Rådhuset 1883 av Herman Theodor Holmgren och C.A. Kihlberg.

Renovera och bevara platsens själ

Sedan 2012 är Rådhuset ett modevaruhus, efter att vi 2006 köpt byggnaden och med varsam hand och största respekt för platsens själ och historik, renoverat huset. Vid ägarskiftet påbörjades en minutiös restaurering. Bara förberedelserna tog tre år. Renoveringen var ett detektivarbete under ledorden hellre bra än snabbt, eller för att vara exakt: Nydaning med omvårdnad av historiska värden. Restaureringen har fått kosta i tid, tanke och materialval. Arkitekterna kunde noggrant lägga det pussel som steg för steg tog fram ursprunget. Gamla rumssamband har återställts, tekniska installationer har med stor sinnrikhet och möda gömts. Och ursprungslampor har rustats upp med ny el, för att bara nämna några få detaljer i det sex år långa arbetet.

Tillsammans med Domkyrkan och Universitetshuset kan man idag lugnt påstå att Rådhuset är den mest anslående 1800-talsbyggnaden i Uppsala.

VÅR STAD SKAPAR IDENTITET OCH HISTORIA