Erfarenhet och kompetens

Vi har stor erfarenhet och kunskap om hur attraktiva handelsplatser och kontorsarbetsplatser skapas och drivs. Vi har också ett gediget kunnande inom projektutveckling. Denna unika kompetensmix kommer från fusionen mellan Atrium Fastigheter och LjungbergGruppen, vars styrka inom projektutveckling kompletterade Atrium Fastigheters djupa kunskap inom förvaltning av handelsplatser. Vår kompetens gör det möjligt för oss att driva utvecklingsprojekt i egen regi, vilket ger oss en mängd fördelar. Genom lokal bemanning skaffar vi oss värdefull kunskap om den lokala marknadens unika förutsättningar och om kundernas och konsumenternas behov.

Vårt dotterbolag, byggmästarbolaget TL Bygg, är dessutom en stor tillgång i många komplexa projekt.