vd har ordet

 

RESULTAT FÖRSTA KVARTALET OCH PROGNOS 2017 

Under första kvartalet 2017 ökade vi vårt driftöverskott med åtta procent till 384 miljoner kronor. Vårt resultat före värdeförändringar ökade med 51 miljoner kronor till 274 miljoner kronor.
Vi höjer vår prognos med 80 miljoner kronor till 1 135 miljoner kronor för resultat före värdeförändringar med anledning av de förvärv vi genomfört samt en kommande positiv resultateffekt av en förlikning avseende en hyrestvist.
Nya förvärv, ny markanvisning och två beslutade projektstarter är något jag gläder mig åt. En riktigt bra start på året.

TVÅ VIKTIGA FÖRVÄRV 

Under mars förvärvade vi två kontorsfastigheter till ett värde om drygt 1,5 miljarder kronor.
Det ena förvärvet var Tranbodarne 13, även kallad Sjömansinstitutet, vid Slussen i Stockholm. Fastigheten ligger alldeles intill Glashuset, som vi äger sedan tidigare. Förvärvet ger oss redan nu en starkare position på attraktiva Södermalm. När vår markanvisning framför Glashuset senare ska realiseras, blir fastigheten en viktig pusselbit i vår helhetsplanering av området.
Det andra förvärvet gjorde vi i Göteborg och vi har nu tagit nästa steg att växa på den intressanta marknaden. Fastigheten, Lindholmen 30:1, innehåller 37 000 kvadratmeter kontorslokaler fullt uthyrda till Ericsson. Den är bra belägen precis vid vattnet på Lindholmen, en central stadsdel på Hisingssidan av Göta Älv som är en del av det stora utvecklingsområdet Älvstaden. Genom förvärvet fördubblade vi vårt bestånd i Göteborg. Vi kommer vara delaktiga i Lindholmens spännande utveckling och på sikt får vi nu ännu bättre möjligheter att erbjuda attraktiva lokaler för både befintliga och nya hyresgäster.
Vi tillträdde de båda förvärvade fastigheterna i slutet av mars. Under samma period tillträdde vi även Fatburen 2 vid Medborgarplatsen, den del av Söderhallarna som vi förvärvade under hösten 2016.

 

PROJEKTSTART I GRÄNBYSTADEN OCH MOBILIA 

Det hyresavtal som vi i mars tecknade med Nordisk Film var viktigt ur flera perspektiv. Förutom att biograferna kommer skapa mervärde för platserna möjliggjorde det också att vi nu kan starta projekt i både Uppsala och i Malmö. I Gränbystaden i Uppsala startar vi utbyggnaden av gallerian och tillför, förutom biografen, även mer handel och restauranger. Projektet kommer stå klart till julhandeln 2018 då Nordisk Film öppnar sin första biograf i Sverige.
Även i Mobilia kommer biografen utgöra en del av en större tillbyggnad som ska innehålla ytterligare kultur, handel, restauranger och bostäder. Projektet i Mobilia kommer att färdigställas våren 2020.
Jag är säker på att de nya biograferna i Gränbystaden och Mobilia kommer ge ännu fler besökare till dessa handelsplatser. Framförallt kommer de bidra med en kvällspublik vilket även skapar ett större underlag för restauranger.

 

NY MARKANVISNING I UPPSALA 

Vi har erhållit en markanvisning med en byggrätt om cirka 50 000 kvadratmeter BTA strax söder om Gränbystaden galleria i Uppsala. Genom möjligheten att förvärva marken kan vi med kraft fortsätta att utveckla Gränbystaden mot vår vision att skapa Uppsalas andra stadskärna. Därmed utökas vår projektportfölj, med en möjlig investering från 11 till 13 miljarder kronor.

SKATTEUTREDNING

I slutet av mars kom regeringens så kallade paketeringsutredning om beskattning av fastigheter som säljs via aktiebolag. Trots utredningens slutsats om att fastighetssektorn inte är lågt beskattad föreslår den att försäljning av fastigheter via aktiebolag bör beskattas som en fastighetstransaktion. Regeringen har dock meddelat att förslaget inte kommer att tas med i höstbudgeten 2017.
Osäkerheten om huruvida skatteutredningens förslag kommer att realiseras eller ej skapar osäkerhet i fastighetsbranschen, vilket i sin tur kan ha en negativ effekt på transaktionsvolymen framåt.

HÅLLBARHETSREDOVISNING

Vi fortsätter att fokusera på vårt hållbarhetsarbete och att nå de hållbarhetsmål som vi har satt upp. Uppföljning och redovisning av hur arbetet fortlöper kommer från och med nu att göras kvartalsvis. Läs gärna mer om vårt hållbarhetsarbete och våra hållbarhetsmål på sidan 13.

SVERIGES BÄSTA ARBETSPLATSER

Jag är mycket stolt över att Atrium Ljungberg för fjärde året i rad finns med i toppen när Great Place to Work® rankade Sveriges bästa arbetsplatser. Det är inspirerande att vårt långsiktiga arbete ger resultat och jag är övertygad om att medarbetare som mår bra och trivs är en förutsättning för att vi ska lyckas med våra högt uppställda mål.

 

20 april 2017
Annica Ånäs, verkställande direktör

 

vd har ordet
vd har ordet
"Det hyresavtal som vi tecknade med Nordisk Film var viktigt ur flera perspektiv.Förutom att biograferna kommer skapa mervärde för platserna möjliggjorde det också att vi nu kan starta nya projekt i Uppsala och i Malmö."
Annica Ånäs
VD atrium ljungberg