Haninge

Vid det här historiskt viktiga vägkorset har människor mötts i alla tider. Nu fortsätter infrastrukturen att utvecklas och med det hela området som fått nytt liv med nya bostäder där några redan börjat flytta in.
Vid det här historiskt viktiga vägkorset har människor mötts i alla tider. Nu fortsätter infrastrukturen att utvecklas och med det hela området som fått nytt liv med nya bostäder där några redan börjat flytta in.
Vision

En ny regional stadskärna i en kommun som växer

Haninge i södra Storstockholm är en tillväxtkommun där det pågår stora satsningar på infrastrukturen, med bland annat en ny pendeltågsstation (klar 2019) i det nya området Vega där det byggs bostäder under de närmaste tio åren. De första bostäderna är redan på plats och människor har börjat flytta in. Haninge pekas ut som en regional stadskärna i utvecklingsplanen för Stockholm och man räknar med en stark befolkningstillväxt i hela regionen framöver.

Port 73

I Haninge har Atrium Ljungberg sedan 2009 arbetat med att utveckla Port73 till en stor regional handelsplats i Södertörn, visuellt placerad mitt i trafiknavet vid riksväg 73 som länkar ihop Haninge, Tyresö och Nynäshamn, med 250 000 människor i upptagningsområdet.  Här finns både service, volymhandel och en populär galleria med ett varierat utbud av butiker och restauranger som Coop Forum, Willys, Mickes fisk, Jula, Blomsterlandet, Burger King, Smarteyes, Kronans Apotek och Nordic Wellness.

I december 2017 meddelades att Atrium Ljungberg sålt handelsplatsen Port 73. Vårt fokus är att utveckla attraktiva stadsmiljöer med en blandning av handel, kontor, bostäder, service, kultur och utbildning. Vi bedömer att vi inte, inom överskådlig tid, kan utveckla platsen vid  Port 73 på ett sätt som stödjer vår vision och affärsidé. 

Kontakta oss