haninge

Vid det här historiskt viktiga vägkorset har människor mötts i alla tider. Nu fortsätter infrastrukturen att utvecklas och med det hela området som fått nytt liv med nya bostäder där några redan börjat flytta in.
Vid det här historiskt viktiga vägkorset har människor mötts i alla tider. Nu fortsätter infrastrukturen att utvecklas och med det hela området som fått nytt liv med nya bostäder där några redan börjat flytta in.
Vision

En ny regional stadskärna i en kommun som växer

Haninge i södra Storstockholm är en tillväxtkommun där det pågår stora satsningar på infrastrukturen, med bland annat en ny pendeltågsstation (klar 2019) i det nya området Vega där det byggs bostäder under de närmaste tio åren. De första bostäderna är redan på plats och människor har börjat flytta in. Haninge pekas ut som en regional stadskärna i utvecklingsplanen för Stockholm och man räknar med en stark befolkningstillväxt i hela regionen framöver.

Port 73

I Haninge har Atrium Ljungberg sedan 2009 arbetat med att utveckla Port73 till en stor regional handelsplats i Södertörn, visuellt placerad mitt i trafiknavet vid riksväg 73 som länkar ihop Haninge, Tyresö och Nynäshamn, med 250 000 människor i upptagningsområdet.  Här finns både service, volymhandel och en populär galleria med ett varierat utbud av butiker och restauranger som Coop Forum, Willys, Mickes fisk, Jula, Blomsterlandet, Burger King, Smarteyes, Kronans Apotek och Nordic Wellness.

På kort sikt vill vi fortsätta att öka utbudet i Port 73 med ytterligare handel, kultur och service. På lite längre sikt är vår ambition att även komplettera med bostäder i direkt anslutning till Port 73, i ett varierat kvarter med generösa parker och bättre möjligheter för fotgängare och cyklister. Vår vision är att skapa en levande och attraktiv stadsdel som växer ihop och blir en naturlig del av Haninges stadskärna.

Vid det här historiskt viktiga vägkorset har människor mötts i alla tider. Nu fortsätter infrastrukturen att utvecklas och med det hela området som redan fått nytt liv med nya bostäder där några redan börjat flytta in.

Kontakta oss