Port 73

En del av din dag

Port 73 ligger i ett klassiskt handelsområde i sydöstra Stockholm. I upptagningsområdet bor ca 250 000 människor. Här kombineras rationell volymhandel med en gallerias mångfald och köpupplevelse. Fokus ligger på familjen och tillgänglighet är ett ledord. Port 73 har generösa parkeringsmöjligheter i nära anslutning till entréerna och längst öppettider i regionen. Under helger prioriteras aktiviteter för barnen. Den populära maskoten ”Portis” är ofta på plats och gör så att hela familjen trivs. Hela området kring Port 73 är under kraftig tillväxt. De närmaste åren planeras bostäder för drygt 10 000 nya grannar. En ny pendeltågsstation samt motorvägsavfart intill Port 73 förstärker tillgängligheten ytterligare. Atrium Ljungberg planerar omfattande fortsatt utveckling för att möta det ökande kundunderlaget.

Områdesprofil

Port 73:s upptagningsområde varierar stort i ålder. Framförallt är de yngre till medelålders par med hemmavarande barn. Gruppen är köpstark och bor i villa eller radhus. Adaptionsgraden är hög liksom teknikintresset följt av ett stort intresse för sport. Gruppen konsumerar i första hand barnkläder, trädgårdsredskap och hemelektronik.

Kontakta oss