Rådhuset Uppsala

Här möts Uppsala.

Rådhuset i Uppsala, med anor från 1600-talet, har omvandlats till ett modernt varuhus och invigdes i sin helhet i mars 2012. Här erbjuds starka varumärken i en helt unik miljö. Ut-
budet består i huvudsak av konfektion i en prisnivå något över medel. Rådhusets primära målgrupp är kvinnor och män, 25 – 55 år, boende i Uppsala city och dess absoluta närområden. Kunderna är höginkomsttagare och en stor del av dem kan kategoriseras in i gruppen ”Dinks”- double income no kids. De är individualister, lever ett aktivt liv och prioriterar bekvämlighet och premiumvarumärken.

kontakta oss