14 mar -11, 11:53 - Pressmeddelande

Ingalill Berglund ny VD för Atrium Ljungberg

 

7 mar -11, 15:10 - Finansiell rapport

Årsredovisning Atrium Ljungberg 2010

Ladda ner
17 feb -11, 08:30 - Finansiell rapport

Bokslutskommuniké 2010

•   Nettoomsättningen uppgick till 1 936 mkr (1 980) varav hyresintäkter uppgick till 1 614 mkr (1 656) •   Driftöverskottet från fastighetsförvalt...

Ladda ner
21 jan -11, 14:54 - Pressmeddelande

Pressmeddelande från Atrium Ljungbergs valberedning