15 apr -14, 08:30 - Finansiell rapport

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2014

Ladda ner
18 mar -14, 07:30 - Pressmeddelande

Atrium Ljungberg förvärvar fastighet i centrala Malmö

Idag har Atrium Ljungberg förvärvat en fastighet med kultur- utbildnings- och kontorsverksamhet i centrala Malmö. Förvärvet är ett led i bolagets...

10 mar -14, 08:30 - Finansiell rapport

Årsredovisning Atrium Ljungberg 2013

Ladda ner
4 mar -14, 15:00 - Pressmeddelande

Kallelse till årsstämma i Atrium Ljungberg AB (publ)

Aktieägarna i Atrium Ljungberg AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 7 april 2014 kl. 17.00, Filmstaden Sickla SF Bio, Marcusplatsen ...

21 feb -14, 08:47 - Finansiell rapport

Bokslutskommuniké 2013

Ladda ner
4 feb -14, 16:15 - Pressmeddelande

Atrium Ljungberg förvärvar fastighet med projektmöjligheter i Sickla.

Atrium Ljungberg har idag förvärvat en fastighet med projektmöjligheter på det så kallade Nobelberget i Sickla, Nacka. Därmed stärks bolagets...