Port 73

Handel, kultur, service och bostäder i anslutning till Port 73 i Haninge.

Kommun: Haninge kommun

Lokaltyp Detaljplan finns (m2) Förändring av detaljplan krävs (m2)
Handel 8 000 0
Tillbaka
vision

Levande stadsdel med parker vid Port 73

Atrium Ljungberg vill fortsätta att bidra till utvecklingen av Haninge och Port 73. Den här delen av Stockholm växer kraftigt och vi tror på Haninge som tillväxtregion och på Port 73 som en stark plats och ett viktigt nav i södra Storstockholm, där det finns stora möjligheter att göra mer. På kort sikt vill vi fortsätta att öka utbudet i Port 73 med ytterligare handel, kultur och service. I dagsläget finns en gällande detaljplan för detta. På längre sikt är vår ambition att utveckla området ytterligare och komplettera med bostäder i direkt anslutning till Port 73, i ett varierat kvarter med generösa parker och bättre möjligheter för fotgängare och cyklister. Ett planprogram antogs under hösten 2014 för en fortsatt utveckling av området runt Port73.

Vår vision är att skapa en levande och attraktiv stadsdel som växer ihop och blir en naturlig del av Haninges stadskärna. För genomförande av detta krävs både markförvärv och en ny detaljplan.

kontakt