Profilbyggnad vid Sickla station

Som en del av Tvärbanans detaljplan har Atrium Ljungberg en byggrätt vid Sickla station, vid den planerade av- och påstigningen för Tvärbanan och tunnelbanan mot Nacka.

Kommun: Nacka

Lokaltyp Detaljplan finns (m2) Förändring av detaljplan krävs (m2)
Kontor 7 000 11 000
Tillbaka
Vision

Tvärbaneresenärens första möte med Sickla

Just nu arbetas det för fullt med att förlänga Tvärbanan från Sickla Udde i Hammarby Sjöstad till Sickla station. Förlängningen kommer att innebära ännu ett alternativ att resa kollektivt till Nacka och bidra till att utveckla västra Sicklaön till en mer sammanhängande och tät stadsdel. Som en del av Tvärbanans detaljplan har Atrium Ljungberg en byggrätt vid Sickla station, vid den tänkta av- och påstigningen för Tvärbanan. Här är våra planer att skapa en profilbyggnad på cirka 7 500 kvadratmeter som blir tvärbaneresenärens första möte med Sickla. År 2025 kommer tunnelbanan att börja rulla mot Nacka med en station i Sickla, där vår fastighet blir en viktig knutpunkt för resenärer i sydöstra Stockholm. Stationsbyggnaden kommer att innehålla kontor, handel och service. Möjlig byggstart för vår byggnad är tidigast 2018.

kontakt