Forumkvarteret

I Forumkvarteret i centrala Uppsala driver vi ett större omvandlingsarbete. 

Kommun: Uppsala

Lokaltyp Uthyrbar yta (m2)
Handel 8 100
Hyresrätter 1 400
Kontor 3 000
Summa 12500
Investering (mkr)
160
Färdigställs
2018
Hyresvärde exkl. tillägg (mkr)
39
Tillbaka
vision

Spännande omvandling

Vår ambition med Forumkvarteret är att skapa ett innerstadskvarter med ett starkt handelsutbud kombinerat med attraktiva kontorsmiljöer och bostäder. Under 2016 genomfördes en upprustning av kontorslokaler och hyreslägenheter och för närvarande pågår en ombyggnation av Forumgallerian. Bland annat frigör vi ytor och skapar ett tydligt invändigt huvudstråk genom gallerian. 

De pågående projekten i Forumkvarteret beräknas vara färdigställda under hösten 2018.

Därefter planerar vi att bygga bostadsrätter ovan Forumgallerian - 10 stycken stadsradhus i två våningar med varsin stor, privat terrass samt gemensam terrass mot Forumtorget och gågatan. Dessa beräknas vara färdigställda under 2020. 

Forumkvarteret miljöcertifieras enligt Breeam In-Use.