Norra gränbystaden

I norra Gränbystaden vill vi skapa ett 50 000 kvm stort handelsområde som en del av hela Gränbystaden.

Kommun: Uppsala

Lokaltyp Uthyrbar yta (m2)
Handel 31 000
Summa 31000
Investering (mkr)
560
Färdigställs
2018
Hyresvärde exkl. tillägg (mkr)
50
Tillbaka
Vision

Här skapas Uppsalas andra stadskärna

I Norra Gränbystaden fortsätter vårt arbete med att skapa ett cirka 50 000 kvm stort handelsområde som en del av hela Gränbystaden. Under andra kvartalet 2016 färdigställde vi tre byggnader där fyra nya butiker och restauranger öppnade. I juni 2016 invigde vi också Linnétorget med en uteservering och utomhuslekplatsen Lilla Uppsala, utformad som ett Uppsala i miniatyrformat. Det finns nu totalt 15 verksamheter i Norra Gränbystaden och i juni togs beslut om att starta byggnationen av ytterligare ett hus i området. Här kommer bland andra Elon, Rusta, Jysk, Jula och Mio att öppna butiker.

kontakt