Fortsatt utveckling av Mobilia

Arbetet med att omvandla Mobilia till ett levande stadskvarter har skett i olika etapper, och vi fortsätter att utveckla platsen.

Kommun: Malmö

Lokaltyp Uthyrbar yta (m2)
Bostäder 3 800
Handel 9 700
Summa 13500
Investering (mkr)
520
Färdigställs
2020
Hyresvärde exkl. tillägg (mkr)
38
Tillbaka
vision

Mer bostäder, handel och kultur

Arbetet med att omvandla Mobilia till ett levande stadskvarter har skett i olika etapper, och vi fortsätter att utveckla platsen. Närmast handlar det om en ny- och tillbyggnad på cirka 13 500 kvadratmeter uthyrbar yta. Här ska vi skapa ytterligare ytor för handel, bostäder, restauranger och kulturverksamhet. Nordisk Film kommer att etablera en biograf här. Vi har också planer på att öppna Funnys Äventyren av de största svenska kultursatsningarna för barn i Sverige, tillsammans med Junibackens grundare Staffan Götestam.

Detta kommer att skapa tydligare kopplingar mellan Mobilias olika delar och ge möjligheter att vidareutveckla torget i kvarterets mitt. Bostäderna i den nya byggnaden, som certifieras med Miljöbyggnad, kommer att vara vända inåt torget. Vi kommer även att etablera fler restauranger in mot torget, allt för att skapa en levande och attraktiv miljö.

kontakt