sickla 1898

Om- och tillbyggnad av de karakteristiska tegelbyggnaderna vid Järnvägsgatan.

Kommun: Nacka

Lokaltyp Uthyrbar yta (m2)
3 600
8 100
Summa 11700
Investering (mkr)
490
Färdigställs
2020
Hyresvärde exkl. tillägg (mkr)
33
Tillbaka
vision

Om- och tillbyggnad av tegelhusen vid Järnvägsgatan

Genom en om- och tillbyggnad av de karaktäristiska tegelhusen vid Järnvägsgatan där hantverksbutikerna idag ligger, har vi möjlighet att tillskapa ytterligare 9000 kvadratmeter handel, kontor och samhällsservice inom gällande detaljplan. Fokus kommer att ligga på hälsa och vård och byggstart är beräknad till slutet av 2017. Inflyttning påbörjas under hösten 2019.

Platsen är Sicklas historiska hjärta där AB Diesels Motorers första fabrik uppfördes år 1898 och där delar av den gamla fabrikslokalen fortfarande finns kvar.

Hantverksbutikerna kommer att få nya gemensamma lokaler i Dieselverkstaden, en öppen planlösning där glasblåsare, ramverkstad, skinnhantverkare med flera både har produktion och försäljning. 

Kontakt