Platser för kultur, kreativitet och innovation

Innovation sker på olika sätt på våra platser. Dels handlar det om att vi själva ständigt ser över mixen av verksamheter och adderar nya, spännande saker – till exempel att tillföra urban kultur på en plats där det inte tidigare funnits, som vi gjort med Nobelberget i Sickla. Men det handlar också om att skapa sammanhang där det kan ske oväntade möten, som i sin tur leder till innovation. På Nobelberget har vi samlat nytän­kande teaterproducenter, klubbarrangörer och konstnärer, vilket har lett till helt nya och väldigt progressiva kulturyttringar. 

Atrium Ljungbergs innovationsarbete sker i dialog med kommuner, hyresgäster och andra personer med anknytning till platserna. Flera gånger varje år arrangeras Studio Atrium Ljung­berg, ett forum som fungerar som en mix av TED-talks och rundabordssamtal. Syftet är lära av varandra och tillsammans hitta nya lösningar på samhällsutmaningar. 

Genom samarbete och innovativt tänkande tänker vi ständigt nytt kring hur man ska bygga framtidens stad och mötesplatser. Vi vill vara drivande av innovation i fastighetsbranschen och en grundläggande del av den processen är att lära av andra.

"Min dröm är att skapa ett slags superhub för kreativa näringar, som kopplar samman aktörer inom kultur, tech och biotech på ett nytt sätt."
Jon Allesson
affärsutvecklingsansvarig stadsinnovation

Jons tre tips

Jon Allesson är affärsutvecklingsansvarig för stadsinnovation på Atrium Ljungberg, en ny roll på företaget som växt fram tack vare hans idéer och kreativa arbete. Rollen handlar om att vidareutveckla bolagets arbete med innovativ stadsutveckling, kultur och place making samt tillföra nya innovativa ingredienser via samarbeten, såsom co-living, co-working och tech. Allt med sikte på att skapa levande och intressanta platser vilket skapar hållbarhet och stärker vår affär. Nyligen vann Jon och Atrium Ljungberg ”Priset för positiva bidrag till hållbar stadsutveckling” på Sweden Green Building Awards 2017.

Här delar Jon med sig av några tips för att skapa platser för kultur, kreativitet och innovation. 

Blanda olika verksamheter

”Det som gör Nobelberget till en spännande plats är att de som huserar där driver väldigt olika verksamheter – allt från meditationskurser till tv-produktion och klubb. Men de ligger alla väldigt långt framme inom sina respektive områden. Det gör att nya samarbeten leder till nyskapande innovation. Samma sak gäller för Sicklaområdet i stort – här finns en intressant blandning av kontor, handel, kultur och bostäder som gör platsen spännande att vistas på eftersom mycket händer här hela tiden.”

Våga testa

”All innovation går ut på att testa och lyckas eller misslyckas. Det gäller även för platsskapande. Vi visste inte hur ett kulturcentrum på Nobelberget skulle fungera. Därför började vi i liten skala för att se om det lockade människor att komma. Nu är Nobelberget en bärande del i Sickla och bygger platsens identitet i dag och för framtiden.”

Skapa samverkan

”Vill man skapa platser för tillfällig kultur så krävs bra dialog, förståelse och kreativa lösningar. Att samla kulturaktörer och företrädare från kommunen och från Atrium Ljungberg i rundabordssamtal var avgörande för att få Nobelberget så lyckat som det är.”