Nod i Kista
Nod i Kista
"Det finns fantastiska möjligheter för nätverkande med det stora spannet av olika drivna företagare under samma tak. Vi gillar att det är mycket som händer här i huset, det skapar en inspirerande miljö som passar oss"
Nicklas Suhr
grundare av högerklick