Vi skapar levande stadsmiljöer

Givetvis är husen grunden i vår verksamhet, men i själva verket är vi mer intresserade av människorna som vistas där.

Atrium Ljungberg äger, utvecklar och förvaltar fastigheter. Vår huvudinriktning är handel och kontor, men våra levande stadsmiljöer rymmer också bostäder, kultur, service och lärande. Det är så vi skapar stadsdelar där människor väljer att vara, idag och i morgon. Vi finns där Sverige växer; Stockholm, Uppsala, Malmö och Göteborg. Lika självklart som det är att bygga attraktiva platser för framtiden, lika självklart är det att skapa ett långsiktigt värde – för oss, för våra kunder och för samhället.

Goda relationer

Vår framgång bygger på alla goda relationer med de vi samarbetar med. Det vi skapar är gediget, oavsett om det handlar om hus eller affärsrelationer. Vi leder och driver hela affärsprocessen i egen regi och med egen kompetens. Det betyder att vi har kontroll över alla steg, och får en helhetssyn. De erfarenheter och kompetenser som finns inom företaget är viktiga för slutresultatet. Vi har stor erfarenhet av och kunskap om hur attraktiva handelsplatser och kontorsarbetsplatser skapas och drivs. Vi har också ett gediget kunnande inom projektutveckling. 

Vi förvaltar ett arv och tänker framåt

Vi är ett företag med stora tillgångar och lång tidshorisont. Många av våra byggnader har stått länge där de står, och när vi förnyar är vi måna om att bevara platsens själ. Andra projekt kanske bara finns som ritningar eller som en vision för framtiden. Vi har förmånen att få tänka nytt och fritt och på sånt som ännu inte finns. Vi skapar stadsdelar för människor som kanske inte ens är födda än. Vår innovationskraft resulterar även i smarta förbättringar i det lilla. 

Med ansvar för människor och miljö 

Allt vi gör ska vara långsiktigt hållbart. För oss handlar det lika mycket om byggnadernas klimatpåverkan och sociala funktion som att alla våra medarbetare ska trivas på jobbet. Vi mäter hårda och mjuka värden för att ständigt förbättra oss. Steg för steg tror vi att det kan göra både världen och oss själva, lite bättre.

affärsidé
affärsidé
"Genom långsiktigt ägande, utveckling, och förvaltning erbjuder vi våra kunder attraktiva handels-, kontors- och stadsmiljöer på starka delmarknader. Med egen kompetens och helhetsperspektiv adderar vi mervärde för våra kunder och samarbetspartners, och skapar värdetillväxt i bolaget."

Våra värderingar

Våra värderingar genomsyrar allt vi gör och är vägledande i mötet med kunder och andra intressenter. Genom vår affärsidé, vision, värderingar och affärsprocesser, liksom handlingsplaner och dagliga rutiner, är omsorg om människor och miljö en del av vår verksamhet.

Långsiktighet

Vår verksamhet bygger på långsiktighet i både ägande och i relationer med kunder och samarbetspartners.

Samverkan

Vi samverkar över gränser vilket skapar möjligheter för oss som bolag och för våra kunder.

Pålitlighet

Vårt varumärke ska vara starkt förknippat med pålitlighet. Vi håller vad vi lovar och ett handslag gäller.

Innovativt tänkande

Med ett innovativt tänkande genom hela affärsprocessen skapar vi förutsättningar för att våga gå vår egen väg och tänka i nya banor.