Area - kvm
Visa alla lokaler
Stora Enso
Stora Enso

Så hittade Stora Enso hem i Sickla

Under hösten 2014 fick Lars-Gunnar Olsson, Head of Facility Management vid Stora Enso AB, divisionsledningens uppdrag att hitta lokaler och faciliteter som uppfyllde kraven på kombinationsverksamhet för lab och kontor. Normalt sitter forskare och marknadsförare var för sig men nu ville man samla kompetensen inom samma väggar. Läs om det strategiska valet för Stora Ensos innovationscenter för Biomaterial att etablera sig på Fannys väg!

Kontakta oss