Bolagsledning

Bolagsledningen utgörs av vd och ansvariga chefer för funktionerna ekonomi/finans, HR, transaktion och marknad, affärsutveckling, projektgenomförande och fastighetsförvaltning. Fastighetsförvaltningen är uppdelad på två affärsområden: handel och kontor.

 

Annica Ånäs

Bolagsledning / Vd

Född 1971.
Anställd i Atrium Ljungbergkoncernen sedan 2011, även anställd 2008 - 2010.
Innehav i Atrium Ljungberg: 5 500 B-aktier.

Angela Berg

Affärsområde Projekt / Affärsområdeschef

Född 1975.
Anställd i Atrium Ljungbergkoncernen sedan 2011.
Innehav i Atrium Ljungberg: Inget innehav

Helena Martini

HR / HR-chef

Född 1965.
Anställd i Atrium Ljungbergkoncernen sedan 2010.
Innehav i Atrium Ljungberg: 400 B-aktier

Mattias Celinder

Affärsområde Fastighet / Affärsområdeschef

Född 1972.
Anställd i Atrium Ljungbergkoncernen sedan 2006
Innehav i Atrium Ljungberg: 1 150 B-aktier

Linus Kjellberg

Affärsområde Affärsutveckling / Affärsområdeschef

Född 1972.
Anställd i Atrium Ljungbergkoncernen sedan 2003.
Innehav i Atrium Ljungberg: Inget innehav.

Martin Lindqvist

Affärsstöd / Cfo

Född 1970.
Anställd i Atrium Ljungbergkoncernen sedan 2016.
Innehav i Atrium Ljungberg: Inget innehav

Monica Fallenius

Affärsområde Transaktion och etablering / Affärsområdeschef Transaktion och etablering

Född 1972.
Anställd i Atrium Ljungbergkoncernen sedan 2017
Innehav i Atrium Ljungberg:  400 B-aktier