Great place to work? Ja faktiskt!

Vi vill vara en av Sveriges bästa arbetsplatser. Och vet du vad? Hela 95 procent av medarbetarna anser att Atrium Ljungberg är en mycket bra arbetsplats.

Hållbara medarbetare är medarbetare som över tid mår bra, trivs, presterar och utvecklas. För att få vägledning genomför vi en medarbetarundersökning genom Great Place to Work, som identifierar våra styrkor och utvecklingsområden som arbetsgivare. 

Great place to work - Sveriges bästa arbetsplatser 2017För fjärde året i rad utsågs Atrium Ljungberg till en av Sveriges bästa arbetsplatser, i kategorin medelstora organisationer. Vi har genomfört medarbetarundersökningen sedan 2011 och den påverkar vårt förbättringsarbete i allra högsta grad. Under 2016 överträffade vi återigen vårt mål om ett genomsnittligt förtroendeindex på 85 procent.

 

Kontakta oss