Våra projekt

Vi har utvecklat våra platser och hus under en lång tid och har många spännande planer för framtiden! Nedan ser du ett urval av våra framtida möjligheter och pågående projekt.

 • Pågående projekt
 • Sickla Front

  Nya kontorskvarter ger Sickla en ny entré. Vår ambition är att skapa ett attraktivt och stadsmässigt kvarter för stora och små kontorsverksamheter.

 • Forumkvarteret

  I Forumkvarteret i centrala Uppsala driver vi ett större omvandlingsarbete. 

 • sickla 1898

  Om- och tillbyggnad av de karakteristiska tegelbyggnaderna vid Järnvägsgatan.

 • Kista+

  En större hyresgästanpassning och omprofilering av vår kontorsfastighet i nordöstra Kista.

 • Gränbystaden södra entrén

  Utbyggnad för handel, restauranger, kultur och nöje.

 • Tapetfabriken

  I den gamla tapetfabriken planerar vi för hotell- och/ eller kontorsverksamheter.

 • Fortsatt utveckling av Mobilia

  Arbetet med att omvandla Mobilia till ett levande stadskvarter har skett i olika etapper, och vi fortsätter att utveckla platsen.

 • Gränby Entré hus 2

  Drygt 70 hyreslägenheter och lokaler för kontor, butiker och restaurang.

 • Gränby Entré hus 3

  Här bygger vi 70 hyreslägenheter och lokaler för kontor, butiker och restaurang.

 • Gränbystaden södra garaget

  Här bygger vi parkeringsgarage för cirka 300 parkeringsplatser.

 • Norra gränbystaden

  I norra Gränbystaden vill vi skapa ett 50 000 kvm stort handelsområde som en del av hela Gränbystaden.

 • Framtida möjligheter
 • Bostäder i Kyrkviken

  Ett sjönära bostadsområde växer fram i Kyrkviken med 700 nya bostäder. Både sjön och promenadstråken bidrar till en mycket attraktiv miljö och flertalet av bostäderna kommer att få sjöutsikt.

 • Farsta centrum

  Vår och Stockholms stads gemensamma ambition är att utveckla Farsta Centrum till en attraktiv stadskärna i den kommande promenadstaden Farsta. 

 • Profilbyggnad vid Sickla station

  Som en del av Tvärbanans detaljplan har Atrium Ljungberg en byggrätt vid Sickla station, vid den planerade av- och påstigningen för Tvärbanan och tunnelbanan mot Nacka.

 • Nobelberget

  På Nobelberget på Sickla Industriväg i Sickla äger vi en fastighet där vi vill utveckla en attraktiv och tät stadsdel med både bostäder och lokaler för näringsliv och utbildning.

 • Gränbystaden

  Här utvecklar vi Uppsalas andra stadskärna. Genom att blanda olika verksamheter på en och samma plats, såsom kultur, handel, kontor, service, utbildning och bostäder skapar vi en dynamisk plats som lever dygnet runt. 

 • Life City

  Här vill vi skapa en extraordinär plats, Life City - ett nytt centrum för affärsutveckling och service kopplat till vård och forskning.

 • Slussen

  På Stadsgårdsleden framför Glashuset har vi en markanvisning för en byggrätt för kontor, handel och service.

 • Bas Barkarby

  Utbildning, kontor, bostäder, kultur och service i den snabbt växande Barkarbystaden, västra Stockholms nya knutpunkt. 

 • Bostäder Gillevägen

  Utmed Gillevägen planerar vi för ett nytt bostadskvarter. Nära till både Marcusplatsen och Sicklasjön. Kvarteret består av tre olika bostadsformer; stadsradhus, lägenheter och takhus.

 • Plats för korsbefruktande möten

  På Norra Stationsgatan i Hagastaden har vi en markanvisning om knappt 1 000 kvadratmeter BTA där visionen är att skapa en inbjudande plats och ett sammanhang för korsbefruktande möten inom life science. 

 • Färdiga projekt
 • Gränby Entré hus 1

  Här byggs ett sextiotal hyreslägenheter samt verksamhetslokaler i två plan.

 • Nya butiker i Gränbystaden

  Vidareutveckling av den nya handelsplatsen i Gränbystaden.

 • Sickla Front

  Moderna, rationella och BREEAM-certifierade kontorsmiljöer i Sickla. 

 • Nod - Kista

  I Kista strax norr om Stockholm ligger Kvarteret Nod, en ny mötesplats för bland annat lärande, forskning och näringsliv. Nod ligger strategiskt placerad mellan det äldre och det nya framväxande Kista.

 • Ny byggnad för ICA Kvantum i Farsta

  Den nya byggnaden kopplas samman med de befintliga butikerna i köpcentrumet.

 • Etapp tre Port 73

  Ny utbyggnad i Port 73 i Haninge.