Vi skapar staden tillsammans

Runt 85 procent av Sveriges befolkning bor i dag i städer och takten med vilken vi flyttar till större tätorter ökar alltmer. Det innebär utmaningar för alla oss som arbetar med att skapa fantastiska platser där människor vill leva, arbeta och vistas. En utmaning som vi på Atrium Ljungberg älskar. 

Vi vill utveckla stadsdelar som skapar vär­de för kommuner, hyresgäster och alla de som bor och verkar i våra områden. Och vi har en tydlig strategi för detta. Vårt arbetssätt bygger på dialog och vi strävar alltid efter att ta tillvara platsernas själ, ursprung och bästa egenskaper. Det tror vi stärker områdenas identitet och kva­liteter. Genom att skapa en variation av innehåll i byggnader och i utformningen av gemensamma ytor kan vi skapa ett stadsliv där alla människor trivs, känner trygghet och inspireras – platser där man väljer att vara, nu och i framtiden.

"Vi strävar hela tiden efter att anpassa oss utifrån vad invånarna, företagarna och den aktuella kommunen har för behov, och det är omöjligt för oss att göra det om vi inte har örat mot marken. Därför lägger vi väldigt mycket krut på att hitta bra metoder för dialog och konversation."
Linus Kjellberg
Affärsområdeschef affärsutveckling